azadboard
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

DORT BUYUK KUTSAL KITAP

Aşağa gitmek

DORT BUYUK KUTSAL KITAP Empty DORT BUYUK KUTSAL KITAP

Mesaj  Azad-i Paz Mayıs 18, 2008 2:51 pm

KUTSAL KİTAP NE DEMEKTİR?

Allah tarafından vahiy yoluyla peygamberlere, peygamberler aracılığıyla da insanlara bildirilen emir ve yasakların bulunduğu kitaplara kutsal kitap denir.
Bu kitapların kutsal sayılmaları Allah’ın sözlerini içermelerindendir.
Kutsal kitaplar hangi adlarla anılır? Kutsal kitaplara, ilâhî kitap, semavi kitap da denir. Bu kitaplarda Yüce Allah, bizkullarına peygamberleri aracılığı ile öğütler vermektedir. Bu kitaplar, sadece inançve ahlaktan ibaret değillerdir. Aynı zamanda insanın yararına olan kurallar, emir veyasaklar içerirler. Bütün bunların tek bir amacı vardır. O da insanlığın mutluluğudur.

ALLAH NİÇİN VAHİY GÖNDERMİŞTİR?

Vahiy, bir şeyi gizli ve çabuk olarak bildirmektir. Dini anlamı ise, Allah
tarafından doğrudan doğruya veya elçi vasıtasıyla peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgi demektir. Tanrının buyruk ve emirlerinin Peygambere duyrulmasına vahiy denir. Yüce Allah emir ve yasaklarını hangi yollarla peygamberlerine ulaştırmıştır? Yüce Allah, emir ve yasaklarını peygamberlere, doğrudan veya melek (Cebrail) vasıtasıyla ulaştırmıştır. Vahiy yoluyla ulaşan kutsal kitaplar bizim için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Onlar bize güzel ahlâk sahibi olmanın yollarını öğretir. Allah’ın emir ve yasakları, insanların iyiliği, sağlık ve mutluluğu için gönderilmiştir.

Kutsal kitaplarda hangi konular bulunmaktadır?
Peygamberler insanlara doğru yolu göstermek için gönderilmiştir. Tarih boyunca insanoğlu zaman zaman Allah’ın bildirdiği yoldan ayrılıp, putlara tapmalardır. Bunun sonucunda Allah, o insanlara peygamberler aracılığıyla vahiy göndermiştir. Bu vahiylerde, insanların Yüce Yaratıcıya ibadet ve itaat etmeleri, kötü Alışkanlıklarından vazgeçmeleri ve iyi huyları benimsemeleri istenmektedir. İbadetlerin insanlara öğretilmesi, Tanrı nın buyruklarının insanlara iletilmesinde vahyin dolaysıyla kutsal kitapların ve peygamberlerin işlevi çok önemlidir. Kötü ahlâkın yaygınlaştığına., huzur, güven ve barışın yok olduğu durumlarda Allah, kutsal kitaplar göndermiş. ve bu ki-taplardaki öğütlere uyulmasını istemiştir.

Biz müslümanlar, peygamberlere gönderilen kitaplarin hepsine inanırız.
Kuranı Kerim Peygamberimize indirildişi gibi titizlikle korunmuş ve hiçbir
değişikliğe uğramamıştır. Çünkü Allahü Teala bir ayette "Onu biz indirdik. Onun koruyucusu ve muhafaza edicisi de biziz." buyurmaktadır.

Dört büyük ilahi kitap
a-Tevrat, Hz. Musa’ya gönderildi.
b-Zebur, Hz. Davut’a gönderildi.
c-incil, Hz. isa’ya gönderildi.
d-Kuranı Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e gönderildi.

Allah tarafından peygamberlere gönderilen kitaplardan bazıları birkaç
sahifeden meydana gelen küçük kitapçıklardır. Bunlara suhuf (sahifeler)
denilir. Sahifeler şu peygamberlere gönderilmiştir: 10 sahife Hz. Adem, 50 sahife Hz. şit, 30 sahife Hz. idris, 10 sahife Hz. ibrahim, olmak üzere toplam 100 sahifedir.

Tevrat, Hz. Musa’ya gönderilen kitaptır. Tevrat’ın bir diğer ismi de Ahdi Atik’tir. Musevilik (Yahudilik) dininin kutsal kitabıdır. ibranice ve Aramca olarak yazılmıştır. Tevrat, kanun yasa anlamlarına gelir. Yahudi dininin kutsal kitabı Tevrat beş Kitaptan oluşur. Bunlar; a- Tekvin b- Çıkış. c- Levililer d- Sayılar e- Tesniye
Tevrat Sina Dağında Hz. Musa’ya, Allah tarafından verilen dört büyük kitaptan birincisidir.
Tevrat’ı insanlara yol gösterici (Ali imran 3-4), doğruyu açıklaycı ve rahmet olarak (Enam 154-157) göndermiştir. Yahudilerin yazılı dini edebiyatına Tanah, sözlü dini edebiyatına ise Talmut adı verilir. Yahudilerin Tanah adını verdiği kutsal kitaplarına Hz. Davut’a gönderilmiştir. Zebur’da daha çok ilâhîler, dualar ve zikirler vardır.
Biz müslümanlar Zebur’un Allah’tan geldiğine inanırız. Yahudi dininin kutsal kitabıdır. Tevrat kitabının sonuna ekli olarak korunmuştur. Zebur, kitap anlamına gelir. Günümüzde Tevrat, Tanahın içinde Mezmurlar adı altında yer almaktadır.
Mezmurlar 150 mezmurdan oluşmaktadır. içinde, dinî ayin ve bayramlar hakkında bilgilerde mevcuttur. Zebur Tevrat’tan sonra gönderilmiştir. Zebur hakkında Kur’an’da diğer kutsal kitaplar kadar açıklayıcı bilgi bulunmamaktadır.
Hristiyanların kutsal kitabı olan incil, Hz. İsa’ya gönderilmi.ştir. Diğer kutsal kitaplar gibi incil’in de Allah’tan geldiğine inanırız. incil, kelime olarak müjde, iyi haber anlamlarına gelir. inciller, Hiristiyan Kutsal Kitabı (Kitab-› Mukaddes’in) bir bölümü olan Yeni Ahitte bulunmaktadır. Yeni Ahit’in en önemli bölümünü dört incil oluşturmaktadır. Bu dört incil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. incil, Hz.isa zamanında yazıya geçirilmemiştir. Daha sonra kendisine inanan havariler tarafından kaleme alınmıştır. Bu incilleri incelediğimizde, insanlara doğru yolun gösterildiği ve bireylerin kötü davranış.lardan kaçınmalar› emirleri bulunmaktadır.
Zaten kutsal kitapların hepsinde bu durum göze çarpmaktadır.

İslâm dininin peygamberi olan Hz. Muhammed’e gönderilmiştir. Yüce Allah’ın Kuran-ı Kerim, Allah’tan geldiği .ekliyle korunmu., günümüze kadar değeri.meden gelmiştir, Hz. Muhammed aracılığıyla bütün insanlara gönderilen ilâhî kitabımızın evrensel özelliği kıyamete kadar geçerlidir.
Allah’tan gelen vahiy (dini bilgiler) bazan tam bir cümle bazan da tam bir metin olarak gelirdi. Metinlerin her birine sure, surelerin her bölümüne de ayet denir. Kuranı Kerim’de 114 sure ve yaklaşık 6666 ayet vardır.
Hz. Peygamber, Allah’tan gelen dinî bilgileri, hiç ekleme ve çıkarma yapmadan, çevresindeki insanlara okurdu. Onlar da gelen vahyi, ezberleyip, hemen yazarlardı çevresindeki insanlara okurdu. Onlar da gelen vahyi, ezberleyip, hemen yazarlardı. Allah’tan Cebrail Meleği vasıtasıyla gelen vahiyleri yazanlara "vahiy kâtipleri"denilir. Kuranı Kerim 610-632 yılları arasında yani yaklaşık 23 yılda bölüm bölüm olarak indirilmiştir. Furkan suresi 23. ayetinde .öyle buyrulmaktadır."...Halbuki biz vahiyle senin kalbini pekiştirmek için böyle ara ara indirdik ve onu parça parça okuduk." Kuranın ilk ayeti, 610 yında Hira mağarasında vahiy meleği Cebrail tarafından getirilmiştir.
Peygamberimiz sağ oldukça vahiyler devamlı geldiği için, Kuranı Kerim ancak Hz.Ebu Bekir’in halifeliği zamanında toplanıp kitap haline getirilmiştir. Hz. Osman’ın halifeliği zamanında ise çoğaltılarak başka ülkelere gönderilmiştir.
__________________
Azad-i
Azad-i

Mesaj Sayısı : 32
Kayıt tarihi : 17/05/08

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz